Los Santos Police Academy Now Hiring#2

watsonhooligan
Newbie
Posts: 1
Joined: Wed Sep 12, 2018 11:18 am

Los Santos Police Academy Now Hiring#2

Post by watsonhooligan » Thu Sep 13, 2018 2:18 pm

Image
Los Santos Police Academy Now Hiring#2
กรมการตำรวจแห่งเมืองลอสซานตอส เปิดรับสมัครนักเรียนตำรวจหน้าใหม่เข้ารับการฝึกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่จำนวน3นาย
คุณสมบัติที่ประชาชนผู้ต้องการเข้าร่วมทำสอบ
[In Chapter]
1. ต้องเป็นประชาชนที่มีฐานข้อมูลในเมือง Los Santos
2. ได้รับผ่านการทดสอบใบขับขี่
3. ต้องเป็นผู้ไม่มีหนี้สินหรือล้มละลาย
4. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 21 ปี
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกพักการเรียน
6. ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
7. ต้องมีชั่วโมงออนไลน์ในเกมอย่างต่า 30 นาที
[Out of Chapter]
1. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีการถูกระงับใช้จากผู้ดูแล
2. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 15 ปี
3. ต้องเป็นผู้ที่มีโปรแกรมสื่อสารอย่าง Team Speak
4. ต้องมีไมค์โครโฟนในการสื่อสาร

แบบฟอร์มการสมัคร
[IC]
ชื่อ-นามสกุล :
อายุ :
ความสามารถส่วนตัว :
อาชีพในปัจจุบัน :
ใบขับขี่ [มี-ไม่มี] :
ประวัติอาชญากรรม [มี-ไม่มี] :
[OOC]
ชื่อ-นามสกุล :
อายุ :
ชื่อเล่น :
วัน เดือน ปีเกิด :
ชั่วโมงออนไลน์ในเกม :
ชั่วโมงที่ออนได้ต่อวัน :
เหตุผลที่อยากสมัครเข้ากรมตำรวจ :

ปล. เหตุผลส่วนตัว ห้ามพิมพ์ว่า
- รับสมัครถึงวันที่ 16 กันยายน 2561
- ต้องช่วยเหลือตำรวจ
- ช่วยเหลือประชาชน

ขั้นตอนการสมัคร
1. โพสตอบกลับการสมัครในกระทู้นี้
2. เข้ารายงานตัวใน TS ห้อง รายงานตัว ภายในวันที่ 15 - 18
3. รับ Code เข้าห้องสอบ
4. เข้ารายงานตัวในเกมในวันที่ 19 เพื่อสอบในสนามที่ 1 เวลา 19.30 นาฬิกา เรท 30 นาที
5. รับฟังการอธิบาย
6. จบการทดสอบ
james.watson

Re: Los Santos Police Academy Now Hiring#2

Post by james.watson » Wed Oct 17, 2018 2:10 am

[IC]
ชื่อ-นามสกุล : James_Watson
อายุ : 21
ความสามารถส่วนตัว : ขยัน อดทน
อาชีพในปัจจุบัน : Pizza Dalivery
ใบขับขี่ [มี-ไม่มี] : มี
ประวัติอาชญากรรม [มี-ไม่มี] : ไม่มี
[OOC]
ชื่อ-นามสกุล : Thanawat Khunchoom
อายุ : 15
ชื่อเล่น : James
วัน เดือน ปีเกิด : 16/09/2003
ชั่วโมงออนไลน์ในเกม : 10 H.
ชั่วโมงที่ออนได้ต่อวัน : 2-4 H.
เหตุผลที่อยากสมัครเข้ากรมตำรวจ : อยากทำงานสุจริต จับโจร ขับรถลาดตะเวน


Last bumped by Anonymous on Wed Oct 17, 2018 2:10 am.
Post Reply